Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Descriere Descriere Parteneriatul Parteneriatul Program facilitatori Program facilitatori Program cadre didactice Program cadre didactice Echipa de proiect Echipa de proiect
Acasă »
Proiect ID 31271
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro


Parteneriatul proiectului:

În cadrul proiectului Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din Universitatea de Vest din Timișoara este solicitantul, proiectul fiind derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş (IȘJ Timiș), ca partener naţional.

DPPD

DPPD este o structura didactică și de cercetare științifică a Universitarii de Vest din Timișoara în cadrul căreia se asigura pregătirea specifica a studenților și a absolvenților învățământului superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic, precum și formarea continua și perfecționarea pregătirii de specialitate și psihopedagogică a cadrelor didactice din învățământul preprimar, primar, gimnazial, liceal, postliceal si universitar.

Departamentul deţine o expertiză bogată în domeniul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice şi a managerilor din învăţământ şi se preocupă în permanenţă de generarea, promovarea şi asigurarea calităţii pe componenta formării în domeniul educaţional. Instituţia solicitantă este permanent preocupată de asigurarea calităţii în domeniul formării iniţiale universitare şi a formării continue a cadrelor didactice prin iniţierea unor programe de cercetare în domeniu, de schimb de studenţi şi cadre didactice cu universităţi europene, programe Erasmus.

Programele anterior derulate au dovedit că resursele existente permit dezvoltarea competenţelor organizaţionale şi instituţionale referitoare la profesionalizarea formării şi integrării şcolii în comunitate, obiectiv esenţial în procesul de descentralizare ce se derulează actualmente în România pentru învăţământul preuniversitar.

IȘJ Timiș

Instituţia deţine personal calificat cu o expertiză bogată în domenii specifice învăţământului preuniversitar, al managementului şi implementării proiectelor europene, având o experienţă îndelungată legată de:
  • aplicarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ din învăţământul preuniversitar;
  • asigurarea calităţii învățământului și respectarea standardelor naționale;
  • organizarea și îndrumarea activității de perfecționare a personalului din învățământul preuniversitar;
  • consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice, inclusiv pe problematica strategiei de derulare a practicii pedagogice conform programelor de învăţământ;
  • inserţia profesională a cadrelor didactice, consultanţă şi îndrumare în domeniul carierei didactice;
  • derularea unor programe şi proiecte în parteneriat, inclusiv cu şcolile de aplicaţie a practicii pedagogice de la nivelul învăţământului preuniversitar;
  • organizare unor conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicare ştiinţifică în învăţământul preuniversitar şi a unor evenimente cu impact mediatic precum târgul liceelor;
  • redactarea şi publicarea de material didactic, cărţi, ghiduri şi periodice.
 


Important