Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Descriere Descriere Parteneriatul Parteneriatul Program facilitatori Program facilitatori Program cadre didactice Program cadre didactice Echipa de proiect Echipa de proiect
Acasă »
Proiect ID 31271
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro


Program de formare pentru facilitatori:

Programul de formare pentru facilitatori este acreditat CNFP. Absolvirea cursurilor programului de formare acordă un număr total de 68 credite transferabile.

Cursurile și seminariile programului sunt susținute de specialiști ai DPPD și IȘJ Timiș în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în sălile alocate DPPD din clădirea centrală a Universității de Vest din Timișoara - Blvd. Vasile Părvan, Nr.4.

La programul de formare pentru facilitatori participă 50 de cadre didactice din Județul Timiș, organizate în 2 grupe de curs și seminar. Cadrele didactice participante vor beneficia de o bursa lunară de studiu.

Toate cele 50 de cadre didactice care au participat la cursul de formare au absolvit programul în luna iunie 2011.

Conducerea DPPD și formatori implicați în cadrul programului felicită cele 50 de cadre didactice pentru implicarea de care au dat dovadă de-a lungul activităților și pentru absolvirea programului.

Programul de formare este structurat pe 4 module de studiu, fiecare cuprinzând 5 discipline .

MODULUL I – Management funcțional și self management
 1. Managementul relațiilor cu părinții
 2. Managementul stresului ocupațional
 3. Managementul timpului la clasă
 4. Managementul dezvoltării carierei didactice
 5. Self management

MODULUL II – Facilitare în educație
 1. Dezvoltare personală și motivație pentru cariera didactică
 2. Comunicare și abilități de relaționare
 3. Strategii de dezvoltare a comportamentului empatic
 4. Tehnici și strategii de dezvoltare personală
 5. Facilitare în educație

MODULUL III – Dezvoltare comunitară
 1. Educație comunitară
 2. Tehnici și abilități de intervenție comunitară
 3. Dezvoltarea comportamentului civic în comunitatea școlară
 4. Dezvoltarea culturii organizației școlare
 5. Abordări interculturale în grupurile de elevi

MODULUL IV – Facilitarea carierei didactice
 1. Elemente de psihologia adulților
 2. Elemente de consiliere didactică
 3. Abordări moderne în terapia copiilor cu CES
 4. Asistența colegială și suportul profesional
 5. Dialogul cu specialiștii în contextul reformei educației
 


Important