Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Descriere Descriere Parteneriatul Parteneriatul Program facilitatori Program facilitatori Program cadre didactice Program cadre didactice Echipa de proiect Echipa de proiect
Acasă »
Proiect ID 31271
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
"Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
Timișoara 300223
Timiş, Romania
Camera: 226
Tel:
Fax::
+40-(0)256-592151
+40-(0)256-592151
E-mail: secretariat@dppd .uvt .ro
Web: www.dppd.uvt.ro


Program cadre didactice

Programul de formare pentru cadrele didactice este acreditat CNFP și se află în derulare.

Cursurile și seminariile programului sunt susținute de specialiști ai DPPD și IȘJ Timiș în sălile alocate DPPD din clădirea centrală a Universtății de Vest din Timișoara - Blvd. Vasile Părvan, Nr.4.

La programul de formare pentru cadrele didactice participă cadrele didactice din Județul Timiș, organizate în 2 serii de curs și seminar.

Seria I

Prima serie este organizată în 6 grupe de cursanți, compuse fiecare din câte 25 de cadre didactice.
Modul 2 și Modulul 4 s-au derulat în perioada iunie – iulie 2011, evaluare lor finală a avut loc în luna septembrie 2011.
Modul 1 și Modulul 3 s-au derulat în perioada octombrie 2011 – februarie 2012, evaluare finală urmând a avut loc în luna aprilie 2012.


Seria a II-a

Au fost constituite 13 grupe de curs cu minimum 25 de cadre didactice.
Modul 1 și Modulul 3 se derulează în perioada decembrie 2011 – martie 2012, evaluare finală urmând a avut loc în luna aprilie 2012.
Modul 4 se derulează în perioada în perioada ianuarie 2012 – martie 2012, evaluare finală urmând a avut loc în luna aprilie 2012.
Modulul 3 se va derula în perioada martie – aprilie 2012, evaluarea finală urmând a avea loc la finele lunii aprilie 2012.
Programul de formare este structurat pe 4 module de studiu.

Modulul 1 – Dezvoltare personală în carieră – (63 ore și 16 credite) – acreditat CNFP
Dezvoltare personală și motivație pentru cariera didactică
Comunicare și abilități de relaționare
Autodezvoltare profesională și performanță
Tehnici și strategii de dezvăluire personală
Tehnici și abilități de intervenție în construcția profesională


Modulul 2 – Formarea competențelor TIC – (90 ore și 25 credite) – acreditat CNFP
Conceptele de bază ale tehnologiei informației
Utilizarea computerului și organizarea fișierelor
Procesare de text
Calcul tabelar
Baze de date
Prezentări
Informație și comunicare
Elaborarea portofoliului Turul virtual


Modulul 3 – Management școlar – (56 ore și 17 credite) – acreditat CNFP
Managementul resurselor umane
Managementul conflictului
Managementul timpului la clasă
Managementul riscurilor
Self management


Modulul 4 – Metode interactive de cunoaștere – (63 ore și 16 credite) – acreditat CNFP
Elemente de psihologia adulților
Dialogul cu specialiștii în contextul reformei educației
Strategii de predare centrate pe elev
Benchmark în educație
Metode de cunoaștere a elevilor


 


Important